Ethics & Compliance


Jak zaměstnancům přiblížit etická dilemata? Pomocí kresleného komiksu! (8. díl)

"Blondýny potřebují jednoduchá zadání", aneb respekt a rovné zacházení. Další díl z řady kreslených komiksů, které jsou užívány ve skupině Česká spořitelna v rámci implementace programu firemní etiky. Jejich účelem je napomoci zaměstnancům k lepšímu pochopení etických principů podnikání České spořitelny a řešení etických dilemat, s nimiž se mohou ve své práci setkat.


Whistleblowing v Benátkách

Letní doba si žádá odlehčený příspěvek, zde je tedy jeden z cest. Během návštěvy italských Benátek je možné nejen obdivovat krásu paláců vystupujících přímo z vodní hladiny, vychutnávat gelato a brázdit kanály vaporettem, ale také nalézt několik důkazů, doslova vytesaných do kamene, že whistleblowing není myšlenkou nikterak novou.


Jak uvést podnikatelskou etiku do praxe firmy – příklad Skanska

Řada českých společností sice má etický kodex, ale začasto zůstává jen „na papíře“. Přitom uplatňování etických principů v podnikání i v řízení firmy je nejen imperativ současného trendu řádné corporate governance, ale též základním východiskem firemní compliance a předpokladem pro budování kvalitní firemní kultury. Ve středu 10.6. 2015 se uskutečnilo odborné setkání CGI, na němž tajemník společnosti a člen Institutu JUDr. Miroslav Svatoš ukázal na příkladu skupiny Skanska a její české „pobočky“, Skanska a.s., jak lze z podnikatelské etiky učinit „nástroj“ podnikání, jakým způsobem je toto téma „prodáváno“ zaměstnancům a jaké nástroje, postupy a metody Skanska užívá k prosazování etických principů do každodenního fungování a podnikání

Infosys BPO – za porušení etického kodexu vyhazov

Příklad nulové tolerance jednání v rozporu s firemním etickým kodexem: CFO Infosys BPO byl v listopadu 2014 propuštěn za předražování faktur pro svého klienta, společnost Apple; k těmto podvodům došlo dle informací v indických médiích v české pobočce této společnosti.
Toto nekalé jednání bylo odhaleno v rámci probíhajícího interního auditu.


Soutěžněprávní compliance: dawn-raids na krátké uzdě?

Nenadálé kontroly (dawn-raids) pracovníků Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) bez předchozího souhlasu soudu by měly být minulostí. To vyplývá z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu společnosti DELTA PEKÁRNY, a.s.ZTOPO v praxi: padly první „tresty smrti“ pro právnické osoby

Jaro letošního roku přineslo dva soudní verdikty v trestním řízení podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (ZTOPO), které uložily právnické osobě trest jejího zrušení. Jedná se o nejpřísnější trest, který by měl být aplikován pouze výjimečně a míří na subjekty založené resp. provozované primárně k páchání trestné činnosti.Ztráta důvěry ve vztazích zaměstnavatele a zaměstnance jako důvod pro okamžitou výpověď?

Podle průzkumu hospodářské kriminality (viz článek „Aktuální obrázek hospodářské kriminality ve světě a v ČR 2014“ uveřejněný na www.governance.cz) je krádež nebo zpronevěra ze strany zaměstnanců nejčastějším nežádoucím jevem.
Judikát NS ČR z ledna 2014 ukazuje, že i v kontextu současného pracovního práva lze ze strany zaměstnavatelů radikálně a účinně reagovat na zmíněné závadové jednání zaměstnanců.Češi považují nejvíc z celé EU korupci za největší překážku podnikání

Autor tohoto příspěvku Leopold Černý, Manager ve společnosti Screening Solutions, s.r.o. (15 let praxe v oblasti boje proti korupci, finanční a hospodářské kriminalitě), shrnuje hlavní závěry Zprávy Evropské komise o boji proti korupci v EU, která byla publikována počátkem února 2014. Česká republika "vévodí" hned ve dvou žebříčcích týkajících korupce v podnikatelském prostředí - bohužel prvním místem od konce :-(Výsledky průzkumu EY o podvodech a korupci aneb co děláme špatně?

Společnost EY tradičně provádí každé dva roky průzkumy o podvodech a korupci v Evropě. Průzkum zveřejněný v roce 2013 nově zahrnoval i země Blízkého východu, Afriky a Indii. Během průzkumu bylo uskutečněno téměř 3 500 rozhovorů (telefonických, online nebo osobních) se zaměstnanci největších společností v 36 zemích. Průzkum mapuje postoje předsedů představenstev, členů vrcholového managementu, ostatních manažerů, ale též řadových zaměstnanců k podvodům a korupci. V České republice se průzkumu zúčastnilo 100 respondentů. V období mezi jednotlivými evropskými průzkumy publikuje společnost EY globální průzkum se stejným zaměřením.Korporátní compliance opatření (2.část)

Druhá část Dvoudílného příspěvku Mgr. Oty Kleknera (GO – Governance, Risk&Compliance) ze společnosti ŠKODA AUTO a.s. k tématu prevence trestní odpovědnosti právnických osob (na základě praxe při realizaci compliance programu ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.


Korporátní compliance opatření (1. část)

První část dvoudílného příspěvku Mgr. Oty Kleknera (GO – Governance, Risk&Compliance) ze společnosti ŠKODA AUTO a.s. k tématu prevence trestní odpovědnosti právnických osob (na základě praxe při realizaci compliance programu ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.


Průzkum SCREENING SURVEY 2012 (ČR)

NÁBOROVÝ PROCES NEJEN JAKO PREVENCE ZAMĚSTNANECKÉ KRIMINALITY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Výsledky unikátního průzkumu provedeného společností Screening Solutions s.r.o. mezi 200 významnými společnostmi se sídlem v České republice .


Pre-employment screening

Proč by se pre-employment screening měl stát nedílnou součástí agendy compliance v každé obchodní společnosti a v dalších organizacích?
Pevný stisk ruky a a upřený pohled do očí nestačí !!!
Jak takové prověřování uchazeče o nabízenou pozici probíhá?
Jaká rizika může představovat "defektní" kandidát?

Článek P. Moroze, Managing Partnera a zakladatele společnosti Screening Solutions s.r.o.
Compliance v praxi: judikatura k monitoringu zaměstnanců

Jedním z častých problémů vznikajících mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem je na jedné straně (zne)užívání výrobních a pracovních prostředků zaměstnavatele zaměstnanci (tj. jednání v rozporu se zákonem nebo vnitřním předpisem zaměstnavatele) a na druhé straně pak provádění kontroly zaměstnanců ze strany zaměstnavatele nepřiměřeným způsobem.
Vladimír Brož, prezident ČITOSEtika v současné správě společností

Stále více českých zaměstnavatelů má pro své zaměstnance zpracované firemní etické kodexy, které jsou obsluhované manažery firemní etiky, odpovědnými za to, že zaměstnanci společnosti v každé situaci budou stát na té správné straně dobra a zla. Stále v nedohlednu je doba, kdy prohřešek proti firemním etickým standardům zničí kariéru člena představenstva nebo dozorčí rady. A prohřeškem proti etickým standardům je i přijetí pozice generálního ředitele nebo křesla v představenstvu nebo dozorčí radě polostátní společnosti, jestliže dotyčný nemá proto dostatečnou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti.