CGI - Corporate Governance InstituteŘádný sněm 2017

Sněm CGI se uskuteční dne 5.4.2016 od 17:30 hod. v historické budově České spořitelny, na adrese Rytířská 29, Praha 1. Navazovat bude společenské setkání v Galerii ČS. Podrobnosti přístupné pouze členům Institutu.


Nefinanční reporting a CSR

V lednu 2017 proběhlo další odborné setkání k aktuálním legislativním změnám, tentokrát na téma nefinančního reportingu (pro řadu firem povinný od 1. 1. 2017) a také k problematice společenské odpovědnosti firem (CSR), jež s nefinančním reportingem úzce souvisí. Podklady a výstupy ze semináře k dispozici pouze pro členy CGI.


Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Ještě před koncem roku 2016 vstupuje v účinnost poměrně zásadní novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (rozšíření okruhu trestných činů, úprava účinné lítosti, promlčení, compliance a zproštění trestní odpovědnosti atd.) CGI proto k tomuto tématu uspořádal odborný seminář, kde byly nejpalčivější otázky podrobně diskutovány (podrobnosti a výstupy přístupné pouze pro členy).


Evropská reforma auditu a její dopad na české společnosti

Od června 2016 je účinné nařízení EU o auditu subjektů veřejného zájmu, přičemž související česká legislativa je dosud v procesu schvalování a tato situace přináší řadu otázek a nejistot. Proto byl tomuto tématu věnován odborný seminář, který pro CGI připravila Komora auditorů ČR (podrobnosti a výstupy přístupné pouze pro členy).


Řádný sněm 2016

Sněm CGI se uskutečnil dne 13.4. 2016 od 17:00 hod. v historické budově České spořitelny, adresa Rytířská 29, Praha 1 (2. patro, místnost 225). Materiály jsou přístupné pouze členům Institutu.Jak uvést podnikatelskou etiku do praxe firmy – příklad Skanska

Řada českých společností sice má etický kodex, ale začasto zůstává jen „na papíře“. Přitom uplatňování etických principů v podnikání i v řízení firmy je nejen imperativ současného trendu řádné corporate governance, ale též základním východiskem firemní compliance a předpokladem pro budování kvalitní firemní kultury. Ve středu 10.6. 2015 se uskutečnilo odborné setkání CGI, na němž tajemník společnosti a člen Institutu JUDr. Miroslav Svatoš ukázal na příkladu skupiny Skanska a její české „pobočky“, Skanska a.s., jak lze z podnikatelské etiky učinit „nástroj“ podnikání, jakým způsobem je toto téma „prodáváno“ zaměstnancům a jaké nástroje, postupy a metody Skanska užívá k prosazování etických principů do každodenního fungování a podnikání
Řádný sněm 2014

Čas a místo konání: 3.12.2014, od 18:00 hod.; Money Club (Na Příkopě 284/59, Praha 1)
Obsah: pozvánka na sněm; podkladové materiály k jednotlivým bodům programu; přijatá usnesení
Informace jsou přístupné pouze členům CGI


Společná akce CGI a Britské obchodní komory

WHY DIVERSITY HAS BECOME A CORPORATE GOVERNANCE IMPERATIVE
KDY: 23. 10. 2014, 18:00 hod.
KDE: Česká spořitelna, Palác Rytířská, Mramorový Sál, Rytířská 29, Praha
HOST: Vera Budway-Strobach, Chief Diversity Officer Erste Bank Group AG.
Prezentace: pouze pro členy CGI


Národní konference ČIIA 2014

Každoroční vrcholná akce Českého institutu interních auditorů (ČIIA) se letos uskuteční ve dnech 15.-16.10. 2014 ve Špindlerově mlýně.
Kompletní informace o konferenci a registrace – www.interniaudit.cz


společná akce CGI-ČIIA-PwC: COSO 2013 (19.6. 2014) - prezentace

COSO 2013 je aktuálním tématem pro všechny profesionály ve správě a řízení společností. Nastavení a provádění vnitřních kontrol je jednou ze základních povinností statutárního orgánu (a následně DR) a je bezesporu atributem péče řádného hospodáře.


Jak maximalizovat užitek z funkce interního auditu

Doporučení pro správní orgány (včetně výboru pro audit) a vrcholový management obchodních korporací a dalších organizací
Autorem tohoto dokumentu je Evropská konfederace institutů interního auditu (ECIIA), na jeho vzniku úzce spolupracovala Evropská konfederace členů správních orgánů společností (ecoDa).
Účast členů ČITOS na akcích platformy E&Y Ethics & Compliance Officer Club

Od listopadu 2103 mají členové ČITOS participovat na plaftormě Ernst & Young (E&Y) “Ethics & Compliance Officer Club”. Pod hlavičkou této iniciativy se konají 2-3 setkání ročně, která jsou vždy zaměřena na nějaké aktuální téma firemní compliance a etiky. Na těchto setkáních vystupují jednak zástupci E&Y a též zajímaví hosté z praxe. Členové ČITOS budou pravidelně zváni k účasti.


Řádný sněm 2013

akce: svolání řádného sněmu institutu
čas a místo konání: 27.11. 2013, od 19:30 hod.; Money Club (Na Příkopě 284/59, Praha 1)
Aktualizace: přehled přijatých usnesení na řádném sněmu 2013
Informace jsou přístupné pouze členům ČITOSŘádný sněm 2012

Řádný sněm ČITOS se konal dne 5. 12. 2012 v Praze. Sněm schválil zásadní změnu Stanov odrážející probíhající i plánované rozšíření zaměření i aktivit institutu. Sněm přijal nový Příspěvkový řád a volbou dal mandát členům Řídicího výboru ČITOS na další období.


Řádný sněm 2011

Řádný sněm ČITOS se uskutečnil dne 23.11. 2011 se v Praze. Kromě rekapitulace činnosti v letech 2010 a 2011 a schválení účetní závěrky za uplynulý rok sněm odsouhlasil rozpočet institutu na rok 2011 a vyslechl aktuální informaci o stavu hospodaření institutu. Sněm dále schválil Příspěvkový řád institutu, odsouhlasil hlavní směry činnosti ČITOS na rok 2012 (mj. se uskuteční 5 tematických setkání) a rámcový rozpočet na uvedené období.

Mezinárodní konference ČIIA 2011- Administrace procesu správy společnosti a interní audit z pohledu vlastníka- Petr Kavalíř, CGPartners

Každý vlastník/investor čelí denně po staletí přetrvávajícímu problému corporate governance, dilematu Principál - Agent. K tomu, aby vlastník „viděl“ do své investice má k dispozici, kromě svých znalostí, zkušeností a instinktů, dvě základní sady informací a měl by se umět postarat, aby obě byly objektivní. První sadou informací, kterou vlastník k ovládání společnosti potřebuje je pravdivá a přesná „stopa“ rozhodovacího procesu managementu....